Prawo


USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.180.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817, Dz.U.2005.25.216, Dz.U.2005.131.1094, Dz.U.2006.84.587
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


Opracowano na podstawie:
Dz.U.2018.755 t.j., Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.685, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1637, Dz.U.2018.1629.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.


Opracowano na podstawie: M.P. 2018.450.

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji