Prawo


Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.489, Dz.U.2017.60, Dz.U.2017.624, Dz.U.2017.777, Dz.U.2017.952, Dz.U.2017.1428.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Wydanie - Dz.U. z 2017r., poz. 1467

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1015, Dz.U.2014.1188, Dz.U.2010.217.1427, Dz.U.2015.396, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.819, Dz.U.2017.933, Dz.U.2018.138.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnegoDo pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji