Prawo


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1870, Dz.U.2016.1984, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.60, Dz.U.2017.191, Dz.U.2017.659, Dz.U.2017.933, Dz.U.2017.935, Dz.U.2017.1089, Dz.U.2017.1475, Dz.U.2017.1529, Dz.U.2017.1537.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1793 t.j., Dz.U.2014.1138, Dz.U.2015.1365, Dz.U.2015.1916, Dz.U.2015.1991, Dz.U.2016.1807, Dz.U.2016.1860, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2016.2138, Dz.U.2016.2173, Dz.U.2016.2250, Dz.U.2017.60, Dz.U.2016.759, Dz.U.2016.777, Dz.U.2016.844, Dz.U.2016.858, Dz.U.2016.1089, Dz.U.2016.1139, Dz.U.2016.1200, Dz.U.2016.1292, Dz.U.2016.1386.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1666, Dz.U.2016.2138, Dz.U.2017.60, Dz.U.2017.962.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1579 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1201 t.j., Dz.U.2017.1475.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1257 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Opracowanie na podstawie: Dz.U.2016.1047, Dz.U.2017.61, Dz.U.2017.245, Dz.U.2017.791, Dz.U.2017.1089.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych


Wydanie - rok: 2004, nr: 100, poz.: 1024

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji