Prawo


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.917, Dz.U.2009.56.458, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1629.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1314 t.j., Dz.U.2018.1104, Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1499, Dz.U.2018.1629.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398. Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697, Dz.U.2018.730, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1613, Dz.U.2018.1629, Dz.U.2018.1669.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.1629, Dz.U.2018.2212.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1510 t.j. , Dz.U.2018.1515, Dz.U.2018.1532, Dz.U.2018.1552, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1925.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1986 t.j., Dz.U.2018.1603.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.1366, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1693.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.723.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682, Dz.U.2018.950.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji