Prawo


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-04-04
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 1870

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1870, Dz.U.2016.1984, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.191.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-04-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-03-03
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 599

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.599, Dz.U.2015.218, Dz.U.2015.1311, Dz.U.2016.868, Dz.U.2016.1228, Dz.U.2016.1244, Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1860, Dz.U.2016.1948.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-03-03
Wydanie - rok: 2016, poz.: 963

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.963, Dz.U.2016.1247, Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1807, Dz.U.2016.1810, Dz.U.2016.1921, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2016.2138.Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-03-03
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 1047.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2016.1047, Dz.U.2017.61, Dz.U.2017.245.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-02-02
Wydanie - rok: 2015, nr:-, poz.: 2164

Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.2164, Dz.U.2016.831, Dz.U.2016.996, Dz.U.2016.1020, Dz.U.2016.1250, Dz.U.2016.1265, Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1920, Dz.U.2016.2260.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-01-01
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 1666

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1666, Dz.U.2016.2138.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-01-01
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 23

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.23 j.t., Dz.U.2016.868, Dz.U.2016.996, Dz.U.2016.1579, Dz.U2016.2138.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-07-06
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 922

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-12

Wydanie - rok: 2004, nr: 100, poz.: 1024

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji