Prawo


Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-05-04
Wydanie - rok: 2016, poz.: 1518

Opracowano na podstawie: Dz. U. 2016.1518, Dz.U.2014.1198, Dz.U.2015.1238, Dz.U.2016.972, Dz.U.2016.1579, Dz.U.2017.777.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-01-01
Wydanie - rok: 2016, poz. 162

Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.162, Dz.U.2016.972.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2015, nr: -, poz.: 2284

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-02
Wydanie - rok: 2015, poz.1238

Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1238

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie - rok: 2014, poz.: 206

Do pobrania:


Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-01-02
Wydanie - rok: 2012, nr: -, poz.: 1548

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2012 r. poz. 1548

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie - rok: 2012, nr: -, poz.: 641

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11
Wydanie - rok: 2010, nr: 183, poz.: 1234

Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Obowiązuje od 2012-01-01

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji