Projekt systemowy EFS


Masz szkolne dziecko? Nie przegap premiery Przeglądu Twórczości Uczniowskiej.

2013-12-10

www.efs.gov.pl

Weź udział w spotkaniu w CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 09 grudnia 2013 roku o godzinie 16.00.
Skorzystaj z szansy poznania przemyśleń i talentów uczniów grodziskich szkół gminnych na temat problemów społecznych, przemocy i wartości rodziny w dzisiejszych czasach.
Naprawdę warto!


Poznaj uczucia osób żyjących z osobami uzależnionymi od alkoholu na podstawie przemyśleń uczestników warsztatów realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

2013-12-05

www.efs.gov.pl

Życie dało ci popalić.
Łzy się często lały.
Słowa, które wciąż słyszałaś
tak bardzo bolały.

Alkoholik ciągle wmawiał
„jesteś beznadziejna”.
Długie lata tak to trwało
byłaś bardzo chwiejna.

czytaj całośćczytaj całość...


Czy wiesz, że:

2013-11-15

www.efs.gov.pl

-problem uzależnień jest wciąż żywy w naszej społeczności?
-uzależnienie jest przymusem wykonania czynności szkodliwej dla zdrowia i życia osoby uzależnionej, jej bliskich, sąsiadów i dalszych znajomych?
- pojawiają się nowe zagrożenia związane z uzależnieniem od komputera, hazardu?
- wciąż żywy jest problem alkoholowy i narkotyczny?
- brak wiedzy w zakresie mechanizmu uzależnienia jest wrogiem zmian i zagrożeniem?

czytaj całośćczytaj całość...


Czy wiesz, że:

2013-11-06

www.efs.gov.pl

-problem uzależnień jest wciąż żywy w naszej społeczności?
-uzależnienie jest przymusem wykonania czynności szkodliwej dla zdrowia i życia osoby uzależnionej, jej bliskich, sąsiadów i dalszych znajomych?
-pojawiają się nowe zagrożenia związane z uzależnieniem od komputera, hazardu?
-wciąż żywy jest problem alkoholowy i narkotyczny?
-brak wiedzy w zakresie mechanizmu uzależnienia jest wrogiem zmian i zagrożeniem?

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Zadzwoń, przyjdź, zarejestruj się, skorzystaj z nieodpłatnych konsultacji

2013-08-13

www.efs.gov.pl

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Grodzisk Wielkopolski i uważasz, że:
- przeżywasz trudne chwile,
- wyczerpałeś dostępne rozwiązania swojej trudnej sytuacji,
- oparcie w najbliższych jest niewystarczające,
-chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem, bo żyjesz na przykład z osobą nadużywającą spożycie alkoholu, osobą próbującą Ciebie sobie podporządkować
- nie wiesz jak poradzić sobie np. ze złością swojego dziecka
-złość wymyka Ci się spod kontroli i tracisz panowanie nad sobą……

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie

2013-05-07

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna VI edycję szkoleń w ramach projektu "Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w środków Unii Europejskiej

czytaj całośćczytaj całość...


Zaproszenie do grupy inicjatywnej powołującej stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2013-03-06

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w wyniku aktywizacji mieszkańców w przeciwdziałaniu przemocy domowej i budowie sieci bezpieczeństwa za pośrednictwem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozwój umiejętności szans a realizacji Twojego Planu Życia” oraz projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawiązała się grupa inicjatywna dążąca do powołania stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w powołaniu tej struktury społecznej mogą przyłączyć się do podejmowanej inicjatywy w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15-17.45 w siedzibie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 marca 2013 roku.


Zaproszenie do udziału w projekcie w 2013 roku

2012-12-03

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że realizuje już kolejną edycję zapoczątkowanego w 2008 roku projektu:

„Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Współautorami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej.

czytaj całośćczytaj całość...


Echa szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury Niebieskie Karty

2012-11-14

www.efs.gov.pl

12 listopada 2012 roku w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim zostało zrealizowane szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty. Szkolenie było jednym z działań podejmowanych w ramach kampanii przeciw przemocy realizowanej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski. Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów, identyfikacji osób, które mogą nieść pomoc w rozwiązaniu problemu. Wśród mieszkańców znaleźli się liderzy sołectw, organizacji pozarządowych, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, Biblioteki Pedagogicznej z Filią w Grodzisku Wielkopolskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Sądu, Prokuratury i duchowni ze wspólnoty Kościoła Katolickiego z Ptaszkowa, Kąkolewa i Woźnik. Problem przemocy w rodzinie okazał się ważny dla blisko 80 mieszkańców Gminy i zaproszonych gości. Spotkanie poprowadził prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”, który jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i który jest wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Wniesioną przez prelegenta wartość podsumowały spontaniczne, gromkie oklaski słuchaczy. Był to moment wzruszający, doceniający sposób prowadzenia szkolenia. Mamy nadzieję, że Pan Grzegorz Wrona wróci do nas z nowym zakresem tematycznym. Szkolenie mogło odbyć się dzięki akceptacji ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Ogłoszenie

  2012-10-28

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  czytaj całośćczytaj całość...


  Bezpłatne porady ekspertów inspiracją do zmian

  2012-10-15

  www.efs.gov.pl

  Na naszych oczach i w naszym życiu dokonują się zmiany. Sytuacje te wymagają przystosowania do nowych warunków, mogą wywoływać zagubienie, bezsilność.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Pomysł na rozwiązanie problemów ......

  2012-10-10

  www.efs.gov.pl

  Kiedy przeżywamy trudności z pomocą przyjść może nam literatura. Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ma swoją filię w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Zbąszyńskiej 11. Czuwająca nad grodziskimi zbiorami Pani Karina Flaum przygotowała dla zainteresowanych zestawienie literatury dotyczącej profilaktyki kryzysu w oparciu o realizowane przez OPS projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Dołączone pliki:


  Gdy zabraknie nam czasu na poważne rozmowy z dziećmi ….czyli jak wychować do samodzielności i odpowiedzialności

  2012-09-25

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” zaprasza Państwa na spotkania psychoedukacyjne współorganizowane z Dyrekcjami szkół gminnych na ich terenie o następującej tematyce:

  Pułapki okresu dorastania: „Gdy zabraknie nam czasu na poważne rozmowy z dziećmi ….czyli jako wychować do samodzielności i odpowiedzialności”
  „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje z dziećmi”

  czytaj całośćczytaj całość...


  Informacja OPS

  2012-06-11

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna realizację V edycji szkoleń w ramach projektu "Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w środków Unii Europejskiej

  czytaj całośćczytaj całość...


  KOMUNIKAT

  2012-01-11

  www.efs.gov.pl

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w 2012 roku w projekcie „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi OPS w Grodzisku Wielkopolskim

  czytaj całośćczytaj całość...


  Zaproszenie do udziału w konferencji: „Czy warto być ubezpieczonym? Korzyści i straty wynikające z faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym

  2011-11-21

  www.efs.gov.pl

  dla zainteresowanych odpowiedzią na pytania na co możemy liczyć w przypadku zagrożenia życia, zdrowia będąc zatrudnionym w Polsce i zagranicą i jak nie być pozbawionym podstawowych środków do życia w przypadku utraty zdolności do pracy z powodu wieku

  czytaj całośćczytaj całość...


  MOBBING I DYSKRYMINACJA – ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO MIEJSCA PRACY

  2011-10-27

  www.efs.gov.pl

  Zestawienie bibliograficzne

  Dołączone pliki:


  Plan konferencji

  2011-10-24

  www.efs.gov.pl

  Plan  konferencja pt:„Mobbing i dyskryminacja - zagrożenia współczesnego miejsca pracy”zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 25 października 2011 roku

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do udziału w V edycji projektu Rozwój umiejętnosci szansą realizacji Twojego Planu Życia

  2011-09-23

  www.efs.gov.pl

  Przygotujmy się do przyszłości

  czytaj całośćczytaj całość...


  Zaproszenie do udziału w konferencji „Mobbing i dyskryminacja - zagrożenia współczesnego miejsca pracy”

  2011-09-23

  www.efs.gov.pl

  czyli jak zapewnić bezpieczeństwo w pracy i zmienić zachowania ludzi w pracy

  czytaj całośćczytaj całość...


  Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

  2011-07-27

  www.efs.gov.pl

  Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

  czytaj całośćczytaj całość...


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji