Aktualności


wsteczWstecz

Protokół komisji konkursowej

2017-10-18

Jak rodziny z dziećmi mogą spędzać wolny czas w Gminie Grodzisk Wielkopolski

Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty.
Tą radością - musimy się podzielić

Konkurs został ogłoszony przez OPS i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Grodzisku Wlkp. był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich za pośrednictwem Centrum PISOP w Lesznie i Caritas w Poznaniu.
Przeznaczony był dla mieszkańców Gminy Grodzisk w wieku 50 lat i więcej
miał charakter otwarty.
Celem konkursu było pobudzenie wśród mieszkańców Gminy promowania
wspólnego spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, wzmocnienia więzi
rodzinnej i jej więzi z Małą Ojczyzną.
Warunki konkursu były następujące: każdy uczestnik mógł oddać tylko jedną
pracę w formacie A-4, podpisaną z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
Oceniane były prace, które spełniały następujące kryteria:
uchwycenie tematu, kreatywność, merytoryczność, estetyka wykonania,
były wykonane dowolną techniką plastyczną (wyklejanka, wydzieranka, malowanie, rysowanie)
Wybrane prace zostaną oddane do druku i rozdane mieszkańcom Gminy
w formie kalendarza.
Komisja konkursowa w składzie:
Marta Łeske – Bogaczyk
Natalia Poprawa
Danuta Grzanowska

Wybrała następujące prace:
I miejsce Józef Wasielewski
II miejsce Jolanta Cyraniak
III miejsce Danuta Łodyga, Małgorzata Bartkowiak
IV miejsce Ewa Kunysz
V miejsce Emilia Węsierska, Janina Kasperczak, Małgorzata Chojnacka
VI miejsce Dioniza Wawrzyniak, Zofia Kępińska


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji